Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
Ph.D., D.Sc. Andrzej Ordys
Jednostka:
Faculty of Mechatronics
E-mail:
andrzej.ordys@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pok 255
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

(1) Zagadnienia zwiazane z projektowaniem zaawansowanych metod sterowania, w tym zwłaszcza sterowania predykcyjnego. Zastosowania do napędów pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych; do układów robotycznych i do rozproszonej generacji energii elektrycznej ze róde odnawialnych. (2)  Metody projektowania sterowania odpornego na ataki cybernetyczne.

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies