Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
prof. Małgorzata Jakubowska
Jednostka:
Faculty of Mechatronics
E-mail:
malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Mechatroniki, pokój 142, środa 12-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Printed Electronics, Textronics, Packaging, Biomedical sensors

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies