Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
prof. Romuald Bartłomiej Beck
Jednostka:
Faculty of Electronics and Information Technology
E-mail:
romuald.beck@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
technologie mikroelektroniczna, nanoelektroniczna i fotoniczna
Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies