Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
prof. Cezary Rafał Galiński
Jednostka:
Faculty of Power and Aeronautical Engineering
E-mail:
cezary.galinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
SL 300B, czwartki 14-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Conceptual works in the area of aircraft design: aerodynamic configurations, propulsion systems selection, mission analysis etc.
Mechanical Engineering